Το πρόγραμμα της Tum για ποιοτική προσιτή υγεία.

Το πρόγραμμα Τum health είναι μια προσιτή λύση περίθαλψης. Σχεδιάστηκε με στόχο να σας εξασφαλίζει σημαντικά προνόμια σε ένα ευρύ φάσμα παροχών υγείας.

Απευθύνεται

  • Σε άτομα τα οποία δεν έχουν κανένα ασφαλιστικό φορέα.
  • Σε ασφαλισμένους οι οποίοι θέλουν να συμπληρώσουν τα μεγάλα κενά της κρατικής ασφάλισης.
  • Σε κατόχους ασφαλιστικών προϊόντων ιδιωτικής ασφάλισης χωρίς πρωτοβάθμια περίθαλψη.
  • Σε όσους που επιθυμούν ποιοτικές αλλά προσιτές υπηρεσίες υγείας.
Σχεδιάστηκε για όλους…

Παροχές Tum Health

Ιατρικές Επισκέψεις
Ιατρικές Πράξεις
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Ιατρικά Υλικά & Φάρμακα
Ιδιωτικές Κλινικές